Naša spoločnosť OLEJÁRI, s.r.o. ponúka oleje a mazivá rôznych druhov a značiek.

Hlavné predajné portfólio našej spoločnosti je nasledovné:

 • Priemyselné oleje
 • Automobilové a motocyklové mazivá
 • Obrábacie kvapaliny
 • Hydraulické oleje
 • Prevodové oleje
 • Protikorózne kvapaliny
 • Plastické mazivá
 • Kaliace oleje
 • Medicinálne biele oleje
 • Odformovacie oleje
 • Prevádzkové kvapaliny
 • Ekologické mazivá
 • Nemrznúce kvapaliny

V prípade, že máte záujem o konkrétny druh olejov, mazív či iných kvapalín, neváhajte a kontaktujte nás:

Konateľ spoločnosti: Igor Búda
E-mail: info@olejari.sk
Telefón: 0907 458 333
Kancelária: Jegorovova 37 (areál FATRA), Banská Bystrica 974 01
Fakturáčná adresa: OLEJÁRI s.r.o.
Trieda SNP 64
Banská Bystrica 974 01